Yoruba Proverb for the Day

 


Ẹni tí ò lówó lọ́wọ́ tó lóun ní ìwà, ìwà oníwà ló ńyá á lò. /

Whoever is not wealthy and claims to be of good character, must have borrowed someone else's character.

[Be perceptive: you'll never know who anyone really is, until he or she no longer needs you.]

Yoruba proverb for the day.

Post a Comment

0 Comments